Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Od 1 lipca na terenie gminy Konstancin-Jeziorna zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru i segregacji odpadów.
Powiat: piaseczyński, Województwo: MAZOWIECKIE
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
» Dla właścicieli zabudowy jednorodzinnej 

Kategoria: Akty prawne

Tu znajdują się uchwały, regulaminy itp. regulujące gospodarkę odpadami na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
Uchwała Nr 305/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 305/VI/28/2012
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Data publikacji: 2013-08-29
Data utworzenia: 2013-08-29, Data modyfikacji: 2013-08-29
» Przeczytaj artykuł
UCHWAŁA NR 306/VI/28/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR 306/VI/28/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości.
Data publikacji: 2013-08-29
Data utworzenia: 2013-08-29, Data modyfikacji: 2013-08-29
» Przeczytaj artykuł
UCHWAŁA NR 307/VI/28/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR 307/VI/28/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
Data publikacji: 2013-08-29
Data utworzenia: 2013-08-29
» Przeczytaj artykuł
UCHWAŁA NR 308/VI/28/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
UCHWAŁA NR 308/VI/28/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
Data publikacji: 2012-11-22
Data utworzenia: 2013-08-29, Data modyfikacji: 2013-08-29
» Przeczytaj artykuł
UCHWAŁA NR 365/VI/31/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA w sprawie zmiany uchwały Nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012 r.
UCHWAŁA NR 365/VI/31/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości
Data publikacji: 2013-08-29
Data utworzenia: 2013-08-29
» Przeczytaj artykuł
UCHWAŁA NR 383/VI/32/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
UCHWAŁA NR 383/VI/32/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
Data publikacji: 2013-08-29
Data utworzenia: 2013-08-29, Data modyfikacji: 2013-09-02
» Przeczytaj artykuł
Uchwała Nr 492/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 306/VI/28/2012
Uchwała Nr 492/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 306/VI/28/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości zmienionej uchwałą Nr 365/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
Data publikacji: 2013-12-28
Data utworzenia: 2013-12-30
» Przeczytaj artykuł
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Telefon: (22) 22 484-25-93 Fax: 22 756-48-85
E-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
http://www.konstancinjeziorna.pl/index.php
Biuletyn Informacji Publicznej
http://bip.konstancinjeziorna.pl/
Właścicielem systemu jest firma - RAD Sp. z o.o.
tel: (22) 245 24 72
E- mail: sekretariat@raddev.pl